plan

Plan dnia – Żłobek2

6.30 – 8.30
Przyjmowanie Dzieci, indywidualne kontakty z Rodzicami, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, zabawy ruchowe, prace wyrównawcze i stymulacyjne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 8.45
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne.

8.45 – 9.30
Pora na smaczny posiłek (śniadanie). Mycie rączek, czynności higieniczno-sanitarne.

9.30 – 10.30
Zabawy dydaktyczne kierowane przez nauczycielkę, zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe, taneczne, zajęcia plastyczne, zabawy tematyczne w sali, gimnastyka, spacer, zabawy na świeżym powietrzu.

10.30 – 11.30
Spacer.

11.30 – 11.46
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne

11.45 – 12.30

Obiad (II danie)

12.30 – 12.45
Mycie rączek, czynności higieniczno-sanitarne.

12.45- 14.30
Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne-wyciszające, słuchanie muzyki, czytanie bajek, sen.

14.30 – 15.00
Obiad (I danie – zupka)

15.00-16.30
Aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe, zajęcia indywidualne. Przygotowanie do podwieczorku.

16.30–17.00
Podwieczorek

17.00–17.30
Zabawy dowolne – twórcze z kolegami i koleżankami. Powitanie kochanych rodziców.