Metoda nauki czytania

Nasze przedszkole realizuje odmienną metodę nauki czytania: ,,Wprowadzanie dziecka w świat pisma”, która pozwala na wczesne kształcenie u dzieci umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu. Nauka czytania proponowana przez nasze przedszkole rozpoczyna się od własnego imienia dziecka, jako emocjonalnego nośnika wiedzy o piśmie, co prowadzi do intensywnego zainteresowania dziecka literami od najwcześniejszych lat w wyniku czego, wchodzi ono w krąg czytających z wielką radością. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym. Metoda oparta jest na pełnym polskim alfabecie (44 znaki), dając dziecku możliwość poznania wszystkich dźwięków i ich graficznego zapisu.

Wczesna nauka czytania składa się z kilku etapów:

– inicjacja,
– rozpoznawanie imion,
– ściana pełna liter,
– prezentacja alfabetu,
– targ liter,
– nazywanie świata,
– sesje czytelnicze,
– pierwsze lektury.

Przejście na kolejny, wyższy poziom zależy od osiągniętego przez dziecko poziomu umiejętności. Istotne w tej metodzie jest to, iż dziecko uczestniczy w grach i zabawach na zasadach pełnej dobrowolności. Nasze przedszkole w każdym momencie stwarza ma prawo do wyboru materiału czytelniczego, bądź przypada on losowo. Dzieci mogą wspólnie rozwiązywać zadania i uciekać się do wzajemnej pomocy, co ma duży wpływ na ich dojrzałość społeczną. Nauczyciele jakich zatrudnia nasze przedszkole dają impuls i bacznie obserwują reakcję dziecka, by dostarczyć w otoczenie dziecka odpowiedni materiał dydaktyczny.