Przedszkole Swarzędz Kolorowe Motylki Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Przedszkole Kolorowe Motylki w Swarzędzu jest placówką niepubliczną. Sale w przedszkolu  są słoneczne i kolorowe, wyposażone w atestowane nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, tworząc barwną i kreatywną przestrzeń dla dzieci. Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia w sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne przyczyniające się do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewniające warunki do realizacji zadań statutowych. Wokół budynku jest dużo zieleni oraz wygrodzony plac zabaw umożliwiający rozwój fizyczny i wesołą zabawę. Posiadamy własną kuchnię.
•    Rekrutacja dzieci do Przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy.
•    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.
•    Ilość miejsc jest ograniczona,
•    Wpisu na listę podopiecznych dokonujemy po podpisaniu Umowy

W załączniku znajduje się formularz zgłoszenia.

Zapraszamy !

pdf